Prowadzący

Prowadzeniem zajęć o tematyce historycznej zajmowała się w ramach projektu pani Natalia Królikowska, dr filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowczyni była wcześniej nauczycielką w Szkole Europejskiej w Łodzi, pracowała także w jednym z łódzkich muzeów, gdzie zajmowała się merytorycznym przygotowaniem ekspozycji.

Pani Królikowska pasjonuje się historią i ma doświadczenie pedagogiczne oraz dobry kontakt z dziećmi. Potrafi prowadzić zajęcia w taki sposób, by historia nie była tylko nudnym szeregiem dat i faktów, lecz prawdziwą przygodą. Podczas zajęć uczestnicy byli zapoznawani z tekstami kultury, fragmentami filmów, planszami informacyjnymi. Nowoczesna, interaktywna formuła zajęć (z możliwością zadawania w każdym momencie pytań) przypadła dzieciom do gustu.

Koordynacją projektu zajmują się Mateusz Batelt i Magdalena Okraska, którzy uczestniczą w wyjazdach muzealnych z uczestnikami projektu oraz pracują nad albumem plastyczno-literackim, jaki powstanie w wyniku przeprowadzenia konkursu plastycznego w placówkach.

 

      

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego